Ny bok: Memoarer

29-08-2016

Göran Greider recenserar Magnus Gustafsons nya diktverk i Aftonbladet (1/12-2016):

“Jag vet inte hur jag ska beskriva denna underbara lilla bok. Man vet inte alltid vad det är för memoarförfattare man läser, men det gör inte så mycket. Ena stunden känner jag igen ett stycke från August Palms Ur en agitators liv och den andra erinrar jag mig vagt ett par blåa skor som Mona Sahlin minns att Palme tyckte om. Några härliga rader slår emot mig om när en arbetarfamilj fick råd med bil; (…)  Det här ingår alltså i samma långdikt som inleds med August Palms barndom och tid på Långholmen. Och jag skrattar högt (även min far höll för övrigt myten om Stockholmstrafiken vid liv, trots att han länge jobbade som lastbilschaufför). Gustafsons bok blir både en hyllning till den starkaste arbetarrörelse som världen skådat, pragmatisk och med en socialistisk horisont, och ett slags obduktion av dess myter. Den som läser Gustafsons Memoarer tror jag kommer att känna det: Vitaliteten, nyfikenheten, den reformistiska rastlösheten och pliktkänslan mot ett ideal som präglade generationer S-politiker…”

http://www.aftonbladet.se/kultur/a/6Q5QQ/samplade-giganter

Den 12 november var det Litteraturens Lördag på Örebro Stadsbibliotek. Magnus Gustafson sålde nya boken Memoarer och blev intervjuad om arbetet med boken av Clas Thor.

Tisdagen den 13 september kl. 12.15-12.45 deltog Magnus Gustafson på Mat & Prat inne på ABF i Örebro. Då kommer han att presentera nya boken Memoarer och även läsa några bitar. Välkomna!

Den 19 maj 2016 var det releasefest i Köping för Magnus Gustafsons nya bok Memoarer, som består av bearbetningar av socialdemokratiska memoarer, från August Palm till Göran Persson. I samband med boksläppet hölls en stadsvandring i arbetarrörelsens och välfärdssamhällets spår på Köpings gator.

I Clarté, nr 2 2016, skriver Magnus Nilsson och Olle Josephson följande om boken Memoarer:

“Memoarer är ett diktverk som består av bearbetade urklipp från socialdemokratiska politikers memoarer. Bland annat har August Palms Ur en agitators lif (1905), Tage Erlanders memoarsvit (1972–1979) och Mona Sahlins Med mina ord (1996) plundrats. Resultatet är ett slags krönika över socialdemokratins århundrade, som samtidigt problematiserar arbetarrörelsens idéutveckling och dessutom har avgjorda litterära kvaliteter. Texten är fint illustrerad av Lars A. Nilsson.”

“1900-talets socialdemokratiska reformistiska projekt har länge varit ett centralt litterärt tema, särskilt i arbetarlitteraturen. Men välfärdssamhällets uppgång och fall har naturligtvis skildrats även i socialdemokratiska politikerminnen. De är intressanta på många vis; några fick oerhörd spridning i i folkhemmet.

När Magnus Gustafson klipper in memoarerna i skönlitteraturen blir de intressanta på helt andra sätt. För det första görs innehållet tillgängligt för en ny generation läsare, som inte nödvändigtvis känt sig tvungen att införskaffa och läsa Tage Erlanders hågkomster. Och detta innehåll är viktigt. Att arbetarrörelsens pionjärer ofta kastades i fängelse av politiska skäl, eller att allmän tjänstepension var någonting ytterst kontroversiellt så sent som på 1950-talet, bör vi påminna varandra om.

För det andra lyckas Gustafson ur memoarerna lyfta en politisk retorik och ideologi som i dag framstår som närmast utopisk, men som de facto varit tämligen allmän inom den statsbärande socialdemokratin. Detta låter de senaste decenniernas kataklysmiska förskjutningar i politiskt tänkande och språk framträda i blixtbelysning. För inte så länge sedan kunde socialdemokratiska politiker med patos tala om nödvändigheten att ersätta klassamhällets konkurrens med en solidarisk samhällsgemenskap. Det kan man i dag på sin höjd häva ur sig i skönlitteraturen.

För det tredje visar Gustafsons mixning av äldre och nyare memoarfragment på såväl friktionen mellan den socialdemokratiska retoriken och folkhemsverkligheten som hur pionjärernas storslagna idéer om ett värdigare samhälle med tiden kom att ersättas av de teknokratiska efterföljarnas blodlösa och enfaldiga pladder om budgetdisciplin.”

I sin blogg Litteratur och Klass ger Magnus Nilsson följande omdöme om boken Memoarer:

“Memoarer är ett diktverk som består av bearbetade urklipp från socialdemokratiska politikers memoarer. Bland annat har August Palms Ur en agitators lif (1905), Tage Erlanders memoarsvit (1972–1979) och Mona Sahlins Med mina ord (1996) plundrats. Resultatet är ett slags krönika över socialdemokratins århundrade, som samtidigt problematiserar arbetarrörelsens idéutveckling och dessutom har avgjorda litterära kvaliteter. Texten är fint illustrerad av Lars A. Nilsson.”