Skamfläck kan bli turistmagnet

Konstnären Lars Hillersberg vill skapa ett bildmuseum i Bryggerihuset med satiriska teckningar, foton och serier från det svenska 1900-talet. Idén lanserade han redan 1996.

- Ett museum med drastiska aforismer och bilder från hela 1900-talet skulle vara tämligen unikt i Europa, säger Lars Hillersberg.

Men platsen för det tänkta museet är fortfarande en skamfläck i Gnesta. Nu är han tveksam till om museet kan bli verklighet.

- Det är en försumlig kommun och en försumlig fastighetsägare, säger han.

Bryggerihuset byggdes vid förra sekelskiftet, precis som Kungsladugården i Mariefred. Där finns Grafikens hus som varje år lockar 25 000 – 30 000 turister. Museet har fått pris som årets marknadsförare av Strängnäs kommun. I en ny version av boken “Bo i Sörmland”, som presenteras i slutet av februari, pekar en grupp arkitekter, forskare, lantmätare och journalister på Grafikens hus som ett positivt exempel när det gäller att utveckla länets kommuner. En av dem som skrivit boken heter Jerker Söderlind och är forskare på KTH. Han stöder idén om ett bildmuseum i Gnesta.

- Vi ger kommunerna rådet att utnyttja den befintliga kulturmiljön. Och vi säger att de ska ge mer svängrum åt eldsjälar och udda idéer, säger han.

Även vd:n på Grafikens hus, Thomas Sundberg, gillar Lars Hillersbergs idé. Men det gäller att från början ha ett positivt deltagande från kommunen.

- Och det bästa vore om fastighetsägaren står för upprustningen av huset och erbjuder nollhyra, funderar Thomas Sundberg.

Ett annat råd är att bilda en särskild projektgrupp. I Mariefred arbetade Thomas Sundberg, som själv är jurist, bland annat med konstnären och eldsjälen Björn Lindroth.

- Lars Hillersberg måste samla en grupp som hjälper honom att förverkliga idén. Det är en nyckelfråga, säger Thomas Sundberg.

1999 antog kommunfullmäktige ett detaljplaneprogram som säger att Bryggeriholmen ska bebyggas med småhus, att sjökontakten ska komma medborgarna till godo samt att Bryggerihuset ska bevaras. Stadsarkitekten Torbjorg Sekse har ännu inte fått något byggförslag från fastighetsägaren. Pär-Henrik Sandström från KB Bryggeriudden säger i sin tur att han varken är klar över om det finns finansiärer eller intressenter när det gäller nya bostäder. Lars Hillersbergs förslag om ett bildmuseum känner han till. Men han vill inte betala hela upprustningen av Bryggerihuset.

- Det tror jag inte på. Det skulle inte göra just mina planerade bostäder mer attraktiva. Men jag är öppen och mottaglig för alla förslag, säger Pär-Henrik Sandström.

Lars Hillersberg tror att enda lösningen är att kommunen köper hela Bryggeriholmen. Gnestahems vd Jon Leo Rikhardsson förhandlade med fastighetsägaren för ett och ett halvt år sedan. Men priset var för högt.

- Bryggeriholmen är en skamfläck för kommunen och det är angeläget att området förändras. Men inte till vilket pris som helst, säger han.

Magnus Gustafson

Fotnot: Tidigare opublicerad artikel. Skrevs för Södermanlands Nyheter januari-februari 2003, men refuserades med motiveringen att det inte var troligt att det skulle bli något musem. Konstnären Lars Hillersberg dog i november 2004.