“Det här är bästa lösningen”

Under sin tid som chef hade han regelbundna kontakter med tyska Getrag, företaget som blir Volvos nya partner när Köping växlar om till fyrhjulsdrift. Birger Lineberg, personvagnschef i Köping mellan 1972 och 1987, tror affären är den bästa lösningen.

Birger Lineberg kom till Köping och Volvo från Göteborg 1952. Han lovade hustrun att de bara skulle bo i staden i två år, men de fastnade här och Lineberg arbetade på Volvo Personvagnar fram till 1989. Till en början ansvarade han för ett litet laboratorium och hade hand om värmebehandling av kugghjulen till växellådor. Från 1957 kom Lineberg med i företagsledningen, och mellan 1972 och 1987 var han chef för PV. Han berättar att det i början av 1970-talet fanns planer på att bygga ut fabriken för att klara av att tillverka 500 000 växellådor.

- Det fanns förkalkyler till det här. Men oljekrisen kom i vägen och det realiserades aldrig, säger Birger Lineberg.

Under hela chefstiden i Köping hade han täta kontakter med konkurrerande växellådstillverkare i Europa. Tyska Getrag var ett av dessa företag.

- De besökte oss och vi besökte dem och vi lärde känna varandra. Vi diskuterade tillverkningsmetoder och underleverantörer. Det som imponerade på mig var att det var ett familjeföretag som klarade sig i en internationell konkurrens.

På 1970- och 80-talet var Getrag inriktade på Europamarknaden.

- Hermann Hagenmeyer tyckte inte om att flyga, förklarar Birger Lineberg.

Men nuvarande styrelseordföranden, sonen Tobias Hagenmeyer, har inga sådana fobier. Getrag har expanderat och har idag 16 anläggningar över hela världen, däribland en AWD-anläggning i USA. Meningen är att Volvo PV i Köping ska förvandlas till en AWD-anläggning för den europeiska marknaden.

Birger Lineberg har på avstånd följt utvecklingen på den gamla arbetsplatsen och oroat sig för att fabriken inte skulle vara konkurrens-kraftig inför nästa generations manuella växellådor.

- Jag tror att det här är den bästa lösningen. Alternativet hade varit att släppa fyrhjulsdriften och få fler kunder till manuella lådor. Det hade kanske på ett sätt varit enklare med tanke på tradition och kompetens. Men fyrhjulsdriften går till mer påkostade bilar och kan man hitta ett marknadssegment med mer spendersamma kunder är det bra. Våra högre tillverkningskostnader kan lättare bära sig i det här segmentet. Manuella växellådor däremot går till billiga bilar och där är konkurrensen hård.

Prognosen säger att efterfrågan på fyrhjulsdrift ökar. Blivande platschefen Lars Ericson tror att AWD kommer att gå att välja till de flesta bilar i framtiden. Fyrhjulsdriften ökar säkerheten och likaså effektuttaget på framförallt dieselmotorer, som har höga moment.

- Det är svårt att veta om fyrhjulsdrift är en modenyck. Växellåds-tillverkning är naturligtvis säkrare på det sättet. Att gå över till automatiska växellådor hade varit ett alternativ, men det är en utopi, det inser jag. Det kräver stora volymer och dessutom saknas kunskapen och erfarenheten, säger Birger Lineberg.

Det som från början var en tillfällig utflykt blev nästan ett helt yrkesliv. Under 1990-talet har Lineberg jobbat som konsult inom företagsledning och materialteknik. Dessutom var han med och startade Köpings Företagarforum, en näringslivspolitisk satsning som lades ned 2000. Han pekar på samhällets ansvar för att den nya AWD-anläggningen ska lyckas.

- Frågan är om det går att locka kompetent personal till en stad där lasarettet rustas ned. Under min tid som chef var det svåraste jobbet att hitta rätt medarbetare och att finna rätt jobb åt dem som redan var anställda, säger han.

Volvofacken har träffat ett sysselsättningsavtal med det nya bolaget som garanterar samtliga 1 232 anställda på Volvo Personvagnar fram till 2007. Vad tror Birger Lineberg om sysselsättningen på den framtida AWD-fabriken?

- Det beror helt och hållet på hur väl medarbetarna genomför sitt arbete. Gör de det på ett bra sätt kommer företaget att växa. Det här är en internationell chans, säger han trosvisst.

Magnus Gustafson

Publicerad i Bbl/AT 11/4-03

Fotnot: Birger Linebergs minne från Getrags 50-årsjubileumsfest 1985: ”Det var flera hundra gäster och vi tänkte att innan de hunnit servera den sista måste den första ha fått kall mat. Men de löste det på ett bra sätt. Vi satt vid små runda bord och fyra-fem kypare och servitörer betade av bord för bord. Det imponerade på mig.”

Fakta Birger Lineberg

1929 föds i Göteborg

1950 ingenjörsexamen

1952 flyttar till Köping och börjar jobba på Volvo

1954 chef för värmebehandlingen

1957 blir med i företagsledningen

1972 chef för Volvo PV

1986 blir Volvos representant i näringslivspolitiska organet ”Köping år 2000”

1987 slutar som chef och börjar som internkonsult på Volvo

1989 startar konsultföretag inom företagsledning och materialteknik.

Är med och skapar Köpings Företagarforum och blir dess styrelseordförande.

1995 Avgår som styrelseordförande i Köpings Företagarforum.

1998 Konsultföretaget läggs ner.