Glokalt KAK

Häromdagen fastnade jag för ett särskilt stycke i Göran Greiders bok om landsbygden och landsorten, Fucking Sverige. Stycket handlade om att lokaltidningarna underblåser den lokala självtillräckligheten och inskränktheten genom att satsa på hårt editionerade upplagor för varje bygd. Göran Greider, chefredaktör för Dala-Demokraten, tar som exempel att läsarna i Leksand blir upprörda om det är en nyhet från Rättvik på löpet. Men visst skulle exemplet lika gärna kunna vara Bärgslagsbladet och Arboga Tidning? Greider menar att den här typen av exploatering av lokalpatriotismen försvårar samarbete över kommungränserna.

Tankarna går till insändarskribenten som för några månader sedan påpekade det motsägelsefulla i att Bbl/AT ges ut i två olika upplagor samtidigt som tidningen på ledarplats driver ståndpunkten att KAK-kommunerna bör slås ihop till en enda. Jag kommer också att tänka på en särskild upplevelse som jag hade när jag åkte från Köping för att bevaka Kaktusfestivalen i Arboga. Bilfärden förde tankarna till en resa på transitvägen genom Östtyskland till Västberlin som jag gjorde tillsammans med familjen för tjugo år sedan. Antagligen hade den där associationen att göra med att jag hade jobbat i flera månader på Bärgslagsbladet utan att besöka Arboga. Grannkommunen var en främmande värld. Mer främmande än exempelvis Örebro och Stockholm. Ja, Arboga var faktiskt lika främmande som Östtyskland.

Det är naturligtvis viktigt att skildra småstäderna och landsbygderna. Men det är samtidigt farligt att sluta sig i sig själv. Att inte göra någon koppling till omvärlden. Globaliseringen gör att det inte längre finns någon självtillräcklig landsbygd. Och någon sådan självtillräcklighet är säkert heller inte önskvärd. Det är märkligt. Samtidigt som hela världen forsar genom KAK dagligen finns det en Berlinmur mellan Arboga och Köping.

Lördagen visade på globaliseringen. Miljoner människor världen över protesterade på ettårsdagen mot USA:s invasion i Irak. För många var Melodifestivalen på tv en höjdpunkt. Nasser Niknam däremot, iranier som bor i Fellingsbro, firade iranskt nyår tillsammans med två vänner.

Bbl/AT mars, 2004