Presentation

Magnus Gustafson (f. 1974) är journalist, författare och litteraturvetare, uppvuxen i Köping och numera bosatt i Örebro. Han har arbetat som reporter på dagstidningar över hela landet i många år. Som frilansare har han gjort reportageresor och följt utvecklingen i Litauen, Rumänien och Mocambique.

Gustafson har utgivit böckerna Köping är ingen öde ö (2004), Welcome to Sweden (2008) och Memoarer (2016). Köping är ingen öde ö är en bok om Köpingsbon som gisslar statsministern utanför Björkviks Folkets Park iförd ett gigantiskt papiermachéhuvud, om Ullaredsresenärerna som utökar samlingen av prydnadstomtar och om Kimpa & co som värmer upp under Kolsvanatta.

I Welcome to Sweden har Gustafson intervjuat nio västmanländska profiler. Här möter vi läkaren Nasser Niknam, som fick betala ett högt pris för in kamp mot sharialagen i Iran. Efter fem år på flykt sökte han asyl i Sverige 2002. Vi träffar även eldsjälen Bevan Berthelsen, som var med och drog i gång UFO-Köping på 1970-talet. Föreningen var tongivande inom UFO-Sverige och arrangerade bland annat en UFO-utställning som lockade 50 000 besökare. Dessutom möter vi transsexuella Görel Nilsson som efter att ha levt ett traditionellt familjeliv som man trädde fram som kvinna och påbörjade behandling för att korrigera sin kropp. Boken innehåller även dokument från en guidad busstur genom den lilla industristaden Köping. Spontan fotboll, gul rök och författaren Erik Beckman är några exempel på programpunkter under sightseeingen.

Memoarer, som utkom under våren 2016, består av bearbetningar av socialdemokratiska memoarer, från August Palm till Göran Persson. På ett absurt och möjligen klargörande vis framkallas en röst från en socialdemokratisk världsande.

Som litteraturvetare har Gustafson varit inriktad på retoriken inom den socialdemokratiska rörelsen. Masteruppsatsen från 2015 heter “Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre, exemplen Palm, Erlander och Persson.

För närvarande arbetar Gustafson med ett projekt om socialdemokraten och sömmerskan Agda Östlund (1870-1942). Projektplanen har titeln Kvinnlig pionjär tar ordet. Socialisten Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagen.